Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Niels Wissing

Fra Skanderborg Leksikon

Niels Wissing (? – 18.2.1780, Skanderborg) var birkeskriver i Skanderborg i 1700-tallet.

Sarabjerg, set fra syd ca. 1970

Ud fra navnet kunne han antages at stamme fra området omkring Vissing Kloster, selvom fødestedet ikke er kendt. I 1734 boede han i al fald i Skanderborg, for dette år blev han gift med Agnete Christiansdatter, som han fik flere børn med.

Niels Wissing var ikke uddannet examn.jur., og man kan kun gisne om, at han måske er blevet uddannet på Skanderborg Slots skrivestue eller hos amtmanden. I begyndelsen arbejdede han både som by- og birkeskriver, men opgav senere det dårligt betalte embede som byskriver. Han ejede Wissings GårdAdelgade, hvor Amtsgården ligger i dag, og opgørelser fra 1761 viser, at han boede her med hustruen, tre børn og tre tjenestefolk, en karl, en pige og dreng. Hustruen døde imidlertid, og Wissing giftede sig igen i 1766, denne gang med Sara Cathrine Bang. Ved ryttergodsauktionen i 1767 købte birkeskriveren ejendommen kaldet "Strygerhuset" beliggende mellem ladegårdene og Skvæt Mølle. Her fik han opført et nyt hus, som han kaldte Sarabjerg efter sin kone, og de flyttede herud i 1771.

Efter Niels Wissings død i 1780 overtog sønnen af andet ægteskab, Christen Gundorph, Wissings Gård i en kort periode, før den gamle gård blev solgt og indrettet til embedsbolig for distriktslæge Gyrsting og det første Skanderborg Sygehus.


Kilder

"Amtsgården på Adelgade i Skanderborg", Niels Gjesing. I: Skanderborg Museums årsskrift 1981, s. 12-13

"Indbyggere i Skanderborg 1583-1900", Chr. Holtet. 1940, s. 60a-b

Powered by MediaWiki