Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Wissings Gård

Fra Skanderborg Leksikon

Wissings Gård var beliggende på Adelgade 19, hvor Amtsgården i dag ligger.

Gården blev opført på et ukendt tidspunkt, og havde navn efter birkeskriver Niels Wissing, der med sikkerhed ejede gården i 1746. Branden i 1746 raserede nemlig den vestlige side af Adelgade, og ødelagde også nogle af længerne på Wissing Gård. Beboelsesfløjen undslap flammerne, og i 1761 blev huset beskrevet som havende 13 fag til beboelse og tre fag med dobbelt kvist, og på dette tidspunkt var længerne blevet genopført med fem fag sidehus og 12 fag baghus. Gården havde tegltag, en brønd, en have der grænsede ned til Lillesø, og derudover jordtilliggender.

Da Niels Wissing døde i 1780 overtog sønnen Christen Gundorph Wissing gården. Kort tid efter fik han dog arbejde som rådmand i Kolding, og solgte derfor Wissings Gård til distriktslæge H.T. Gyrsting, der udover embedsbolig også fik indrettet det første Skanderborg Sygehus i en nybygget etage på en af længerne.

Da A.N. Bagger i 1802 tiltrådte embedet som byfoged ønskede han at bygge en prægtig embedsbolig til ham selv, og da det nye sygehus på Bakken åbnede, fik han i 1804 opført Amtsgården på det sted, hvor Wissings Gård indtil da havde stået.


Kilder

"Amtsgården på Adelgade i Skanderborg", Niels Gjesing. I: Skanderborg Museums årsskrift 1981, s. 12-14

"Indbyggere i Skanderborg 1583-1900", Chr. Holtet. 1940, s. 60a

"Skanderborg. Glimt fra By og Egn", Chr. Holtet. Pøhlsgaards Boghandel, 1956, s. 148

Powered by MediaWiki