Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Skanderborg Skole

Fra Skanderborg Leksikon

Skanderborg Skole på Borgergade 24, tegning fra 1933

Skanderborg Skole eksisterede fra 1617-1819 og var beliggende på Borgergade 24. Førstelærerens Skole og Andenlærerens Skole fungerede herefter som byskoler indtil 1858.

Skanderborg Skole kaldtes også for den danske skole, da undervisningssproget var dansk, i modsætning til Skanderborg Latinskoles undervisningssprog. Det var en privatskole og købstadens ældste skole. Grunden blev skænket af kongen, men driften og lærerlønningerne var betalt af borgerne, og betalingen har formentlig været den samme som i andre danske skoler; 2 skilling ugentligt pr. barn for at lære at læse, tre skilling for læsning og skrivning, og skulle barnet lære både læsning, skrivning og regning, måtte borgeren betale 4 skilling ugentligt.

I den nu nedrevne bygning til højre havde Førstelærerens Skole hjemme 1816-1858. Billedet er fra 1910'erne

I 1816 blev skolesystemet omformet, og den gamle skole på Borgergade blev delvis nedlagt. I stedet blev der oprettet to nye skoler i byen. Førstelærerens Skole blev i 1816 indrettet i bygningen på hjørnet af Adelgade og Vestergade, der indtil ca. 1808 havde rummet Skanderup Rytterskole. Førstelærerens Skole var byskole for de ældre børn og embedsbolig for skolens administrator, førstelæreren. I 1819 blev Skanderborg Skole helt nedlagt, og fattigvæsenet overtog skolebygningen på Borgergade 24 og indrettede Skanderborg Fattighus. Andenlærerens Skole blev samme år oprettet på Adelgade 13, og den var byskole for de mindre børn og embedsbolig for skolens administrator, andenlæreren, der tillige var degn. I 1856 var der desuden blevet indrettet et skoleanneks for de mindste børn i Louisenlund, den gamle Østre Barakgård under Skanderborg Rytterdistrikt, og skoleannekset blev bestyret af en nyansat tredjelærer.

I 1858 blev disse tre skoler imidlertid slået sammen til én skole, nemlig Kommuneskolen, som herefter var byens eneste skole, indtil Realskolen blev oprettet i 1884.


Kilder

"Blade af Skanderborg bys historie", Chr. Holtet. Skanderborg Amtsbogtrykkeri, 1933, s. 86-87

"Skanderborgs historie", L. Thane. 1908, s. 80-81, 274

Powered by MediaWiki