Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Andreas Thiele

Fra Skanderborg Leksikon

Borgmester Thiele (avisbillede)

Andreas Thiele var byfoged i Skanderborg 1882-1900, hvor han boede Adelgade 5.

Før Thiele blev udnævnt til byfoged, var han fuldmægtig i Indenrigsministeriet, og efter ansættelsen i Skanderborg købte han tidligere byfoged Winges bolig på Adelgade 1.

I sin tid som byfoged stod Thiele bl.a. for anlæggelsen af Skanderborg Gasværk, og samme år som han tog sin afsked var han også begyndt at spekulere i anlæggelsen af Skanderborg Vandværk. Han var tillige en af drivkræfterne bag købet af Skanderborg Dyrehave og efterfølgende Pavillonens placering syd for Horsens-landevejen. I forbindelse med kommunens køb af Dyrehaven i 1885 var den oprindelige plan nemlig at opføre en pavillon i Sølunds have, men denne idé blev forkastet til fordel for den nuværende placering, så kommunen derved bevarede muligheden for senere at frasælge den nordlige del af Dyrehaven.

Thiele, der som alle statslige embedsmænd var tilhænger af Højre, havde desuden et anstrengt forhold til Skanderborg Amtsavis, som tilhørte venstrepressen. Da Amtsavisen blev oprettet i 1876 havde kommunen oprindeligt betalt for bekendtgørelser, men byfogeden skrev i 1887 personligt til avisen og meddelte, at han fremover forventede, at kommunale bekendtgørelser ville være gratis, fordi avisen nu havde overskud, og derfor ikke havde brug for den kommunale støtte. Men daværende redaktør Oluf H. Jørgensen meddelte Thiele, at kommunen måtte betale som alle andre, der ønskede at annoncere i avisen, og sådan blev det. Byrådet fik dog efterfølgende optaget sine dagsordener i avisen uden beregning, mens de fortsat måtte betale for bekendtgørelser.

Thiele blev kendt i Skanderborg som en dygtig embedsmand, men ikke for at mestre takt og intuition, og perioden han bestred byfoged-posten blev i mange år efter hans afsked kaldt for Thieles tid. År 1900 blev han udnævnt til herredsfoged i Bjerge og Åsum herreder på Fyn, og ved hans afsked blev der holdt en stor fest for ham i Pavillonen.

Thieles efterfølger blev Peter Christian Vilhelm Meyn.


Kilder

"Skanderborgs historie", L. Thane. 1908, s. 168, 173, 191-192

"Omkring Skanderborg Dyrehave – indtil skæbneåret 1940", Kaj Klostergaard, Varemægler Peter Klostergaard, 2003, s. 61, 63, 69

Powered by MediaWiki