Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Kyhns Minde

Fra Skanderborg Leksikon

Fra afsløringen af mindestenen i 1910.

Nogle år efter kunstmaleren Vilhelm Kyhns død i 1903 blev man i Ry enige om, at man ville ære den af byen afholdte kunstmalers minde. 28. august 1910 rejstes, under stor festivitas, en mindesten på Lynghoved for den afdøde landskabsmaler. Efter opstillingen af stenen, der er udsmykket med et bronzerelief af Vilhelm Kyhn, er stedet Lynghoved siden blevet bedre kendt som Kyhns Minde, og er samtidig blevet udflugtsmål for både byens egne indbyggere samt egnens turister.

Kyhns Minde 2011.

Det var byens læge Kristen Isager, der var igangsætter af mindeprojektet, som støttedes op af Ry Håndværker- og Borgerforening. Ud fra den skildring af afsløringen af mindestenen, som Ry Skoles førstelære P. K. Fjeldsted efterfølgende skrev, gives et fint indblik i hvor afholdt den afdøde kunstmaler var i byen:

Denne Dag var den smukkeste Festdag i Byens Historie. Flag ved Flag saas den over de røde Tage, og gennem en dobbelt Allé af Flag, der strakte sig langs Vejen og fortsatte langs Bakkekammen, drog de festklædte Beboere på den klare Solskinssøndag op på Lynghoved. Bogø, Testrup og Bojsen talte, og man sang en kantate forfattet af Fru N. Olsen, Ry.

Kyhns Minde på Lynghoved. Foto 2011.

Silkeborg Avis skrev:

Og mens Forsamlingen blottede Hovederne, fjernede smaa hvidklædte Piger Dækket fra Stenen, og den gamle Kunstners karakteristiske Træk skuede ud over Landskabet, det landskab, som han selv havde lært, og som han havde lært Tusinder andre at elske.


Kilder

Poulsen, Poul Porskjær: Godt tjent med navnet Ry. Ry håndværker- og borgerforening i 100 år. Ry Bogtrykkeri, Ry 1994

Fjeldsted, P. K.: RY. [S. l.] ca. 1917

http://www.lappedykkeren.dk/info/anmviewer.asp?a=236&print=yes

Powered by MediaWiki