Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Thorvald Skovgaard

Fra Skanderborg Leksikon

Thorvald Skovgaard. Foo 1902.
Thorvald Skovgaard gav sammen med bankdirektør Albert Westergaard navn til Vesterskovvej.

Thorvald Skovgaard var købmand i Skanderborg 1891 til 1898 i ejendommen Adelgade 64. Han var søn af købmand Emil Skovgaard,og broder til Newton Skovgaard. Han overtog faderens manufakturforretning, men rejste i 1898 til København, hvor han startede en manufakturfabrik.

Th. Skovgaard købte i 1896 et jordstykke vest for det daværende amtssygehus sammen med sagfører Albert Westergaard med henblik på udstykning. Vesterskovvej, fik sit navn som et sammendrag af de to udstykkeres efternavne.


Kilder

Skanderborg Historiske Arkiv

Powered by MediaWiki