Flere værktøjer
 
Personlige værktøjer

Vandstandssænkningen af Skanderborg Sø

Fra Skanderborg Leksikon

Anlæget nedenfor Capri er tidligere søbund.2013.

Vandstandssænkningen af Skanderborg Sø 1931-32 betød nye rekreative områder for Skanderborgenserne og rejste debatten om en promenadesti langs Skanderborg Sø.

Svømmeundervisning på Skanderborg Kommunale Badeanstalt ca. 1935.

I flere hundrede år var der splid mellem ejerne af Fuldbro Mølle og de landmænd, der havde engarealer ud til Skanderborgsøerne. Der var økonomiske interesser på spil. Møllen med ålekiste havde ret ten til at udnytte vandet fra søerne gennem Tåning å til mølleriet. Møllerne sørgede for at have rigeligt med vand bag sig, når ålen begyndte at trække, hvorefter der blev lukket kraftigt op for sluseværket for at skylle fiskene ind i kisten ved siden af. Resultatet for landmændene var, at de lave engdrag langs søerne i månedsvis stod under vand og derefter pludselig blev tørlagt, hvilket gjorde arealerne nærmest ubrugelige til landbrugsdrift. I 1930 blev der afsagt en kendelse om vandstandssænkningen, og året efter blev der lukket op for sluserne som betød, at vandspejlet i søerne i 1932 var sænket med knap en meter.

Kort fra 1929 over Dyrehaven, der viser de forventede virkninger af vandstandssænkningen. Den gule farve markerer arealer der tørlægges.

I Guldbryllupsanlægget i Dyrehaven blev der på pynten overfor Æbelø påkørt fyld og sået græs, og på den tidligere søbund nedenfor Pavillonen blev der indrettet et haveanlæg med et stort rododendronbed. Lidt længere mod syd etableredes i 1933 en ny kommunal badeanstalt. Ved Dagmarbroen blev der etableret et lille lystanlæg.

Skanderborg Vandrehjem og Kano- og Kajakklubben er siden etableret på den indvundne søbund.

Helt lykkelig var beslutningen om vandstandssænkningen dog ikke. Vandstanden under Dagmarbroen var nu så lav, at kun en fladbundet robåd kunne passere, og som resultat heraf solgte byens sognepræst sin motorbåd i protest.

Lodsejerne langs Storesø havde ganske gratis fået betydelige arealer tillagt deres haver, og her var der en oplagt mulighed for at etablere en offentlig sti langs søen helt fra Sølyst til Dagmarbroen. Lodsejerne syntes imidlertid, at det var en rigtig dårlig ide. Det syntes de stadig i 1990’erne og det samme i 2010, da ideen om en promenadesti igen blev fremført. Lodsejerne har derfor endnu i dag deres helt private adgang til søen.


Kilder

Skanderborg Amts Avis 1931-32

Kaj Klostergaard: Omkring Skanderborg Dyrehave.

Powered by MediaWiki